Články

Zdravé stravování ve školce!

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!

O důležitosti vzdělávání a výchovy v brzkém věku nikdo nepochybuje a všichni ji považujeme za klíčovou součást prvních let našich životů. Jak je to ale se stravou? Věnujeme ji stejnou pozornost a dbáme na pěstování správných návyků? Kde se tedy bere vzrůstající trend nezdravého a rychlého stravování?

Pravidelnost

Prvním klíčovým bodem je pravidelné stravování, které je zaručeno v průběhu celého dne v pravidelných intervalech. Typicky se skládá ze snídaně, dopolední svačinky, oběda, odpolední svačinky a samozřejmě střídmé večeře, která je ovšem zajišťována rodiči. Pravidelná konzumace jídel je prospěšná především ke správnému nastavení metabolismu u dětí a udržení hladiny krevního cukru, což je prevencí vzniku onemocnění Diabetem.

Kvalita

Dalším faktorem, který by neměl být ve školkách i mimo ně opomíjen, je správné množství jednotlivých živin. Hlavním důvodem, proč na tento prvek stravování dbát u malých dětí ještě o něco více je fakt, že vyvíjející se lidské tělo potřebuje správný poměr látek, aby se správně vyvíjely pojivové tkáně, kosti, svalstvo a další. V naší anglické školce dbáme na přísun správného množství bílkovin, sacharidů i různých druhů tuků. Strava složená z kvalitních potravin je tak vyvážená.

Pestrost

Hlavní otázkou zůstává, jak zajistit, aby si děti osvojily takovéto návyky do budoucna? Jednou z možných odpovědí je ukázat jim, že správné živiny lze získat z nespočtu různých potravin a nepřeberného množství jejich kombinací. Zkrátka demonstrovat, že ve fast-foodech nenajdou tak pestrou a vhodnou nabídku, jak se na první pohled může zdát.

Naše anglická školka

U nás klademe důraz na rozvíjení správných stravovacích návyků formou malých motivací, které kromě disciplíny přinášejí i spousty zábavy. Příkladem takové motivace je nedávná soutěž v jedení polévky, za kterou výherkyně dostala krásnou korunku!

Soukromá školka - soutěž