Články

Zápis do 1. tříd

Chystá se Vaše dítě do první třídy? Prozradíme Vám termín zápisu i to jak probíhá zápis do prvních tříd. Jak dítě nejlépe připravit na přechod ze školky do povinné školní docházky? Co by mělo dítě před nástupem zvládnout?

Zápis do 1. tříd se týká dětí, které do dalšího školního roku, tedy do 31. srpna, dosáhnou věku šesti let. Zápisy se podle novely školského zákona konají v období od 1. do 30. dubna, kdy je potřeba přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. V případě, že se dostavit nemůžete, je možné zkusit požádat o náhradní termín. Termíny zápisu do soukromých škol se liší a informace najdete přímo na jejich stránkách.

Na zápis si rodiče vezmou občanský průkaz v případně jiné národnosti než české cestovní pas a rodný list dítěte nebo také cestovní pas. K zápisu do 1. tříd děti musí přivést zákonný zástupce tedy matka, otec nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče.

Jak probíhá zápis do první třídy?

Zápis do první třídy probíhá tak, že ve škole na Vás mohou například čekat žáci starších ročníků, kteří Vás provedou po škole až k místnosti, kde probíhá zápis. Zde Vám a především Vašemu potomku pedagog ukáže učebnu a její vybavení. Zároveň vyzkouší, zda je dítě zralé k zápisu do první třídy. V případě, že vyhovuje k nástupu povinné školní docházky, tak s Vámi učitel vyplní přihlášku a dále Vás informuje o následujícím procesu.

Nezapomeňte, že jde o výjimečnou chvíli v životě Vašeho potomka i ve Vašem. Udělejte si proto dostatek času a přizpůsobte této události i výběr oblečení.

Co by dítě mělo umět před zápisem do 1. tříd?

Nejvíce přínosná pro dítě je pravidelná docházka do školky, kde se v předškolním programu naučí vše potřebné. Co vše by mělo dítě zvládnout před nástupem do první třídy popisuje také Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Rozvíjet je třeba především řeč – správnou výslovnost, dostatečnou slovní zásobu a tempo řeči.

Další oblastí je grafomotorický projev – správný úchop tužky a rozeznávání prvků a detailů. Procvičování jemné motoriky pomocí speciálních uvolňovacích cviků Vám pomůže naučit budoucího prvňáčka, jak správně psát. Důležitou oblastí je také zrakové a sluchové vnímání nebo představivost.

Všechny tyto oblasti jsou v rámci předškolního programu ve školce rozvíjeny pomocí her nenásilným způsobem, kdy si dítě ani neuvědomuje, že se právě něco učí. Školka zároveň pomůže Vašemu potomkovi rychleji přivyknout na pravidelnou denní docházku a částečné osamostatnění od rodičů.