Články

Výuka angličtiny u předškolních dětí

Je angličtina důležitá?

Angličtina je v současné době téměř neodmyslitelnou součástí našeho života. Setkat se s ní můžeme téměř na každém kroku. Ne každý v naší české společnosti ji však ovládá. Pak snadno nastane situace, kdy si takový člověk sám nenastaví ani mobilní telefon nebo si nedokáže objednat požadované zboží ze zahraničních stránek. To se děje v tom lepším případě.V tom horším přijde o vysněnou pracovní pozici nebo jinou příležitost, která vyžaduje znalost světového jazyka. Proto snad nikdo nebude popírat, že znalost angličtiny je dobrá věc.

Přichází však důležitá otázka, a to kdy s její výukou začít. Je všeobecně známo, že čím je člověk starší, tím hůře se mu učí nové věci. Čím dříve se tedy jazyk začneme učit, tím lépe. Většinou se s výukou angličtiny začíná na základní škole, kde se stává povinným předmětem. To může v některých dětech vzbuzovat nechuť nebo dokonce odpor se ji učit. Proto je nasnadě začít s výukou angličtiny ještě ve školce. To však souvisí s celkovou výchovou dítěte.

Výuka nesmí být chápána stejně, jako u dětí na základní škole a výš. Jde spíše o osvojování určitých dovedností zábavnou formou během nejrůznějších her. Většina dětí ve věku od tří do šesti let ještě neumí číst a proto si nejsnáze něco osvojí poslechem nebo zrakovými vjemy. Důležitý je také pohyb, který malé děti potřebují více než ostatní. Nejoblíbenější způsoby učení jsou proto pohybové hry, které se snoubí s cizím jazykem. Důležitá je také pestrost aktivit, protože děti neudrží pozornost moc dlouho, a přirozenost osvojování. Děti v předškolním věku ještě nemají zcela vyvinutou schopnost komunikace v mateřském jazyce a komplikovaná souvětí pak nemohou pochopit ani v tom cizím. Nejlépe se jazyk naučí jeho odposloucháváním, stejně jako rodný jazyk. Funguje to tak i v bilingvních rodinách. Není chybou, když dítě nerozumí každému slovu, které slyší. Dítě si pamatuje fráze, které má spojené s mimikou a gesty. Díky jejich opakování si je přirozeně osvojí a zapamatuje. Dokáže se tak učit mnohem snadněji a s lepšími výsledky, než když se jazyk začne biflovat ve škole.

Všechny školky však nenabízí výuku v angličtině. Většinou jsou to spíše soukromé školky, a ne všechny dokáží přistupovat k výuce angličtiny s požadovaným citem. Nutit děti opakovat cizí slova, která jim nic neříkají nemá žádný smysl. Proto se v posledních letech stávají stále oblíbenějšími tzv. anglické školky. Výuku vedou rodilé mluvčí převážně v angličtině a v doprovodu českých učitelek. Dětem tak poskytují přirozený základ cizího jazyka zábavnou formou plnou her, překvapení a dobrodružství.

U nás v anglické školce

Dáváme si záležet, aby se angličtina stala “druhým rodným” jazykem. Denně děti zapojujeme aktivně do her, při kterých procvičujeme anglická slovíčka a komunikaci.

Samozřejmě kvalita výuky je nejvíce závislá na paní učitelkách, které si pečlivě vybíráme a zároveň se snažíme, aby všechny byly rodilé mluvčí. Jedině tak, si totiž děti dovedou správně osvojit výslovnost.