Články

Vstávat a cvičit!

Pohyb a sport dětí

Stejně jako v našem předchozím článku o zdravé výživě i dnes se budeme věnovat zdraví. Konkrétně si rozebereme způsoby, jak motivovat děti k pohybu a sportu v době, kdy dětskému světu mnohdy vládnou počítače a internet. Čemu se vyvarovat při výběru sportu a v neposlední řadě a jak motivovat naše děti, aby u daného sportu vydržely? Jaký je přístup v naší anglické školce?

Výběr sportu

Pro někoho to je samozřejmostí, nicméně je spousta rodičů, kteří sport pro své milované děti vybírají sami nebo se svými dospělými přáteli. Rozhodují se mnohdy podle toho, co si myslí, že je pro jejich děti perspektivní nebo co předpokládají, že je bude bavit. To není nejlepší přístup.

Největší potenciál má totiž ten sport, ke kterému má dítě vztah a uvažuje o něm spíše jako o svém koníčku, než nezbytném zlu, které musí po školce bezpodmínečně podstoupit. Nehledě na fakt, že děti, které se nudí nebo jsou někde velmi nespokojené, mají tendenci narušovat běh tréninku nebo výuky.

Jistě máte zhruba odhad, k čemu vaše děti inklinují – zda jsou to míčové sporty, tanec, běh nebo gymnastika. Pak by jistě stálo za to poptat se rodičů ostatních dětí a zkusit se domluvit na nějaké té společné aktivitě s dalšími dětmi. Jak se totiž říká – ve dvou se to lépe táhne!

A co když ho to přestane bavit?

To je velmi pravděpodobné až téměř jisté. Je to naprosto normální a pochopitelné. Vezmeme-li v potaz, že se záliby dětí mění raketovým tempem a často jsou děti samy snadno ovlivněné kolektivem. Pochopitelně – ani my nechceme být v práci s kolegy, kteří nám v lepším případě nesedí.

Samozřejmě tím neříkáme, že při prvním náznaku nevůle máte vybrat něco jiného. Nicméně nutit děti do  jakéhokoli kroužku obecně je kontraproduktivní jak pro děti, tak pro vás.

Skvělým, ale podceňovaným tipem je jít dětem příkladem a ukázat jim, že pohyb i v malé míře je lepší, než žádný pohyb a navíc uděláte i něco pro sebe!

Naše soukromá školka

U nás dbáme na to, aby měly děti během každého dne dostatek pohybu. Uvědomujeme si, že pohyb je důležitý a v předškolním věku musíme klást důraz na agilitu dětí, která jim mnohdy v dalších letech chybí. Pamatujete si také, jak se již vaši spolužáci nedokázali v předklonu dotknout špiček? Věřte, že kromě genetických dispozic je to ovlivněno i nedostatečným pohybem a protahováním v raných letech.

Náš denní program začíná rozcvičkou a v průběhu dopoledne dalším pobytem na čerstvém vzduchu. Rádi si také občas zacvičíme jógu!