Články

Kroužky pro děti zábavou i poučením

Mnoho rodičů jistě už ví, jaké umění je vybrat ten správný kroužek pro své potomky. Takový, který by nejlépe potomka obohatil i něčím jiným než „jen“ zábavou a zároveň dítě bavil. Nejen s angličtinou dnes začínají děti již od předškolního věku, proto v současné době nabízí mateřské školky možnost vybrat z široké škály aktivit, které rozvíjí osobnost po všech stránkách.

Naše soukromá školka Central Prechool nabízí Vašim dětem každý den odpolední kroužky od jógy, přes malování až po vědecké experimenty. První a poslední slovo při výběru by měl mít vždy ale ten nejmenší. Záleží totiž jen na něm, jak ho volnočasová aktivita bude bavit a jak moc se jí bude chtít věnovat. V každém případě si může osvojit něco, co můžete společně zkusit také u Vás doma.

Kreativní svět umění nabízí nespočet možností

Výtvarná dílnaDěti touží dělat a umět všechno, co vidí u nás dospělých. Pomocí nejrůznějších kreativních kroužků mají možnost vyzkoušet si všechno to, na co mají zrovna chuť. Seznámí se s velkou škálou výtvarných technik, materiálů a zajímavých námětů. A mnohdy ani nepotřebují štětec a stačí jim vlastní ruce.

Vyrábějí tak opravdové výrobky, při kterých si procvičí své manuální dovednosti, rozvinou představivost a zároveň si vyrobí dárečky pro své blízké. Někteří také tvrdí, že ruční práce aktivují v těle oxytocin neboli hormon štěstí, který je vynikající protiváhou stresu.

Veďte potomka ke sportu již odmala

Hravým a kreativním cvičením děti poznávají své tělo, jeho možnosti, reakce a potřeby. Vnímají své pocity spojené s pohybem. Díky pohybovým kroužkům se dítě přirozeně seznámí se světem sportu a pohybu, který jim bude přínosem i do budoucna. U sportovního kroužku totiž více než jindy platí pravidlo – „Co se v mládí naučíš, později jako když najdeš.“

Velice oblíbeným cvičením pro nejmenší se v poslední době stala jóga pro děti. Největší výhodou jógy je fakt, že ji může cvičit kdokoliv, od maličkého po seniora. Při cvičení jógy děti posilují a protahují celé tělo přitom, však nejde o jednostrannou zátěž. Jóga dává dětem nejen pružnost, sílu a energii, ale i duševní harmonii. Děti se také učí, jak se mohou samy zbavit napětí a stresu.

Ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti je předškolní věk, kdy se výrazně rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat a hledá si kamarády. Pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, protože přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může znesnadnit správný tělesný vývoj.

Cvičení pro děti v tomto věku musí být především zábavná hra. Děti se tak mohou nejlépe uvolnit například při různých tanečních sestavách, do kterých je zapojena i hudební vložka. Hravou formou se tak naučí tanečním krokům a budou se hýbat při sestavách s jednoduchou choreografií, které si mohou cvičit i doma.

Čtení pro děti

Ze všech stran je v poslední době slyšet, jak je čtení důležitou a zároveň opomíjenou aktivitou, před kterou dávají děti přednost počítači či mobilnímu telefonu. Kroužky čtení  mohou být příjemnou alternativou v uspěchané době, kdy bychom si na naše dítko rádi udělali více času, ale mnohdy to okolnosti nedovolí. Prostřednictvím pohádek, příběhů či říkánek mají děti možnost rozšiřovat si slovní zásobu, rozvíjet si paměť a představivost. Učí se udržet pozornost, vyjadřovat se či také rozlišovat dobro a zlo. Zároveň si díky čtení pěstují potřebu nejen poslouchat, ale i naslouchat druhým.

Pro malé vědce

Máte doma malého vědce, co chce vše vědět a prozkoumat? Prostřednictvím vědeckých kroužků se mohou děti seznámit s fyzikálními a přírodními zákony formou zajímavých pokusů. Může tak u něho vzbudit zájem o přírodní vědy, které mu mohou neustále přinášet hravé zážitky a nové objevy a tajemství. Součástí volného času děti by měly být kroužky, kterými chceme dětem dát možnost poznávat a zkoušet všemožná „umění,“ rozvíjet různé dovednosti, ale hlavně především objevovat vlastní zájmy a talent.