Zastávka a odpočívadlo zároveň

Zastávka a odpočívadlo zároveň