vymodelovat žížalu z domácí modelíny apod. Za každý zdárně splněný úkol děti obdržely razítko do svých kartiček.

vymodelovat žížalu z domácí modelíny apod. Za každý zdárně splněný úkol děti obdržely razítko do svých kartiček.