Na kolotoči v Riegrových sadech

Na kolotoči v Riegrových sadech