Společně strávený čas nás navzájem obohacuje.

Společně strávený čas nás navzájem obohacuje.