a k této hře si mimo jiné vytvořily požadované pomůcky.

a k této hře si mimo jiné vytvořily požadované pomůcky.