si děti vyrobily mravence.

si děti vyrobily mravence.