Pomalu se začínáme připravovat na vánoční besídku a tentokrát jsem si ze samotvrdnoucí hmoty vytvořili vánoční ozdoby.

Pomalu se začínáme připravovat na vánoční besídku a tentokrát jsem si ze samotvrdnoucí hmoty vytvořili vánoční ozdoby.