I v novém školním roce pokračujeme v keramickém tvoření

I v novém školním roce pokračujeme v keramickém tvoření