I v novém školním roce pokračujeme v keramickém tvoření.

I v novém školním roce pokračujeme v keramickém tvoření.