PROGRAM


V naší anglické školce zaměstnáváme rodilé mluvčí, kteří se specializují na výuku anglického jazyka nejmenších dětí formou her. Pokud hledáte nadstandardní vzdělání pro své potomky využijte služeb, které Vám nabízí soukromá školka CENTRAL PRESCHOOL v Praze. Přihlášky k zápisu přijímáme po celý rok. Kapacita školky je omezena s ohledem na třídní vzdělávací program Central Preschool, který se soustředí na kvalitu výuky a individuální přístup k dětem (na 7 dětí připadá 1 učitel). Kromě rodičů z Prahy 3 využívají naše služby díky blízkosti i přilehlé části Praha 1, 2, 8 a 10.

Anglický program od 8:00 do 18:00 hodin (výuka probíhá v anglickém jazyce)

 

Denní režim


8:00 – 8:45
příchod do školky
9:00 – 9:15
ranní rozcvička
9:15 – 9:45
ranní kruh Děti si sednou do kruhu, kde mluvíme o počasí, o dnech v týdnu a měsících. Probíráme co jsme dělali o víkendu, učíme se barvy, tvary atd. Ranní kruh je výuka v anglickém jazyce.
9:45 – 10:00
dopolední svačina
10:00 – 10:30
tématická lekce
10:45 – 12:00
pobyt na čerstvém vzduchu dle počasí.
12:00 – 12:45
oběd, hygiena a čištění zoubků
12:45 – 13:00
děti s půldenní docházkou mohou být vyzvednuty ve třídě
13:00 – 14:30
odpočinek, děti, které nespí se věnují klidovým aktivitám ve třídě
14:30 – 15:00
odpolední svačina
15:00 – 15:45
odpolední kroužky dle rozpisu.
16:00 – 18:00
pobyt venku, od 17:00 volná hra – vyzvedávání dětí do 18.00

Odpolední kroužky


Vždy od 15:00 – 15:45 hodin

Pondělí

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

Logopedický kroužek je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkový rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování, formulaci myšlenek a podporu přirozeného rozvoje komunikace. Během skupinové intervence děti hravou a zábavnou formou dělají fonační a artikulační cvičení a cvičení pro správnou hybnost oromotorického svalstva jako je jazyk, horní i dolní čelist, tváře a rty. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem. Pozornost je věnována nejen na celkový mluvní projev, ale cvičení jsou soustředěna také na tempo řeči, slovní pohotovost a gramatickou správnost. Děti jsou pomocí říkadel, básniček, rozpočítadel, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek. Během cvičení jsou také využívány didaktické hry, obrázkové katalogy a soubory obrázků, které rozvíjejí užívání všech slovních druhů, celkový rozvoj slovní zásoby, produkci a porozumění řeči.

Úterý

MALÝ PICASSO

Naši malí malíři si osvojí různé výtvarné techniky a jejich umělecká díla budeme vystavovat v prostorách školky. Budeme společně kreslit, malovat, vybarvovat, lepit, tisknout, tvořit koláže a jiné.

Středa

TANEČKY

Kroužek tanečky  seznamuje děti  s tancem zábavnou formou. Je  zaměřen na základní taneční a pohybovou průpravu, kdy děti tančí na rytmické melodie a dětské písničky z pohádek a filmů. Kromě správného držení těla se děti v průběhu kroužku naučí i lepší rovnováze, zvětší svůj rozsah pohybu a seznámí se se základy rytmiky. Na začátku každé lekce proběhne zábavná a hravá rozcvička, při které se děti rozhýbají a připraví na tanec. Následuje nácvik jednoduchých kroků a procvičení již dříve naučených choreografií. Na konci hodiny následuje protažení a zklidnění se za doprovodu relaxační hudby. Pro lepší taneční atmosféru je nezbytné, aby děti nosily taneční oblečení, nejlépe bílé triko a tmavé kraťasy.

Čtvrtek

ZPÍVÁNKY

Při zpěvu se děti naučí správně používat svůj hlas, rozvíjejí si smysl pro rytmus, učí se správně dýchat a pohybovat na danou hudbu. Budeme si zpívat lidové písničky a osvojíme si základy hry na jednoduché hudební nástroje.

Pátek

LITTLE SCIENCE

Každý pátek se děti zapojí do pokusů, které jim pomohou odpovědět jejich zvídavé otázky a budou prozkoumávat svět kolem nich.

 

Dopřejte Vašemu potomkovi nadstandardní vzdělání v podobě česko anglické výuky a řady odpoledních kroužků pro děti, které rozvíjí osobnost po všech stránkách. Přihlášky naše sourkomá školka Central Preschool Praha přijímá celoročně. Přihlášku k zápisu do školky najdete zde!