Náš team


Výuku převážně v anglickém jazyce s elementy češtiny spolu s pestrým programem v soukromé školce CENTRAL PRESCHOOL Praha zajišťují rodilí mluvčí, kteří pomocí her nejlépe připraví Vaše děti na budoucnost. Program v naší školce probíhá v angličtině. Lekce jsou doplněny o řadu zajímavých kroužků.

Soukromá školka - učitelkaCAROLINE MOORE

Hlavní učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Caroline pochází z Atlanty, kde vystudovala obor Historie umění na Valdosta State University.
Caroline působila jako mentor a lektor pro dobrovolnickou organizaci. Navíc se dobrovolně podílela na výuce anglického jazyka na jazykovém institutu.
Caroline se do Prahy přestěhovala v roce 2016, kde také získala certifikát TEFL. Po absolvování kurzu pracovala ve školce, kde měla na starost nejen předškolní děti, ale i ostatní třídy.
O MNĚ:
Věřím,že pozitivní budoucnost začíná pozitivním vlivem. Pokud děti dostanou příležitost naučit se sociálnímu, kreativnímu a kritickému myšlení v raném věku, tak se jim dostane bohatých příležitostí do budoucna.  Snažím se poskytnout dětem bezpečné místo, kde mají možnost rozvíjet svoji zvědavost a učit se prostřednictvím různorodých aktivit, písní, pohybu, zručnosti a her.

Soukromá školka - učitelkaAUBREY STRICKLAND

Učitelka, rodilá mluvčí anglického jazyka

Aubrey pochází z Houstonu, Texas, USA. Získala bakalářský titul v Mezinárodních studiích a veřejné politice na Southern Methodist University v Dallasu, v Texasu. V Texasu pracovala Aubrey jako učitelka denní péče a jako dobrovolník pro několik základních škol v Dallasu. Aubrey je dobrovolníkem v organizaci Reading Partners, která pomáhá ESL (angličtina jako druhý jazyk) studentům vylepšovat dovednosti týkající se čtení v anglickém jazyce. Aubrey pracovala také jako plavecký instruktor a učila děti mladší než 6 měsíců plavat. Aubrey působí jako učitelka v mateřské škole již po dobu dvou let v Praze, a to jak ve skupině, tak v jedné třídě.

PETRA ŠTEMBERKOVÁ

ČESKÁ UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ČESKÉHO JAZYKASoukromá školka - učitelka

Petra získala magisterský titul na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Speciální pedagogika. Během studií byla v kontaktu s dětmi, a to nejrůznějšího věku, kde se věnovala pedagogické, ale i mimoškolní činnosti. Navštěvovala běžné, ale i speciální mateřské školy, základní školy, družiny a různá mimoškolní zařízení pro děti a mládež. V létě jezdila jako vedoucí na dětské tábory, dále měla na starosti skupinu předškolních dětí v jedné firmě, pro které vymýšlela celodenní programy. Bohaté zkušenosti získala s dětmi ve věku od 15 měsíců do 6 let, jako učitelka v česko-anglické mateřské škole, kde pracovala 2 roky. V současné době, mimo jiné vede individuální logopedické hodiny na jedné z pražských škol. Mezi její zájmy patří výtvarná výchova a vyrábění. V Central Preschool se věnuje komplexnímu rozvoji dětí, předškolní přípravě, vypracovává vzdělávací nabídku. Dále vede logopedický, taneční a hudební kroužek. 
Petra svůj čas ráda tráví venku s přáteli a ráda cestuje. Snaží se pravidelně cvičit a střídá bodystailng, zumbu, aerobic nebo jumping.