Náš team


Výuku převážně v anglickém jazyce s elementy češtiny spolu s pestrým programem v soukromé školce CENTRAL PRESCHOOL Praha zajišťují rodilí mluvčí, kteří pomocí her nejlépe připraví Vaše děti na budoucnost. Program v naší školce probíhá v angličtině. Lekce jsou doplněny o řadu zajímavých kroužků.

CHELSIE FELLMANsoukroma skolka ucitelka

UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

Chelsie pochází ze státu Ohio, USA.  Na Univerzitě Miami získala bakalářsky titul v oboru Výživa a dietetika se zaměřením na děti.  Chelsie s dětmi pracuje 10 rokem  a  v minulosti působila v různých vzdělávacích skupinách a užívala si každou chvíli.  V létě se také pravidelně zúčastňovala dětských táborů jako vedoucí. Do Prahy jsem přijela v roce 2018 za účelem výuky anglického jazyka, kde také získala TEFL certifikát.  Chelsie se snaží poskytnout dětem bezpečné místo, kde mají možnost rozvíjet svoji zvědavost a učit se prostřednictvím různorodých aktivit, písní, pohybu, zručnosti a her.

PETRA ŠTEMBERKOVÁ

ČESKÁ UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ČESKÉHO JAZYKASoukromá školka - učitelka

Petra získala magisterský titul na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Speciální pedagogika. Během studií byla v kontaktu s dětmi, a to nejrůznějšího věku, kde se věnovala pedagogické, ale i mimoškolní činnosti. Navštěvovala běžné, ale i speciální mateřské školy, základní školy, družiny a různá mimoškolní zařízení pro děti a mládež. V létě jezdila jako vedoucí na dětské tábory, dále měla na starosti skupinu předškolních dětí v jedné firmě, pro které vymýšlela celodenní programy. Bohaté zkušenosti získala s dětmi ve věku od 15 měsíců do 6 let, jako učitelka v česko-anglické mateřské škole, kde pracovala 2 roky. V současné době, mimo jiné vede individuální logopedické hodiny na jedné z pražských škol. Mezi její zájmy patří výtvarná výchova a vyrábění. V Central Preschool se věnuje komplexnímu rozvoji dětí, předškolní přípravě, vypracovává vzdělávací nabídku. Dále vede logopedický, taneční a hudební kroužek. 
Petra svůj čas ráda tráví venku s přáteli a ráda cestuje. Snaží se pravidelně cvičit a střídá bodystailng, zumbu, aerobic nebo jumping. 

JESSICA LARSON

UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKAsoukromá školka učitelka

Jessica pochází z malého městečka ze státu Idaho, kde začala její láska k výuce dětí.  Když bylo Jessice 26 let rozhodla se cestovat a chtěla poznávat nové lidi, kultury a místa. Cestování ji naučilo, jak upoutat dětskou pozornost v jakémkoliv jazyce a naučilo ji  trpělivosti. Jessica věří v klidném a pozitivním přístupu při práci s dětmi a vytváření pocitu bezpečí pro jejich učení.  Jessica si práci s dětmi užívá a ráda je povzbuzuje, aby zkoušely nové věci.  Její specializace je výtvarná výchova a hudba. Pro Jessicu je velmi důležité vést děti k tomu, aby byly kreativní a její poslání je přinést do školky spoustu zábavy a tvořivosti.