Náš team


Výuku českém a anglickém jazyce spolu s pestrým programem v soukromé školce CENTRAL PRESCHOOL Praha zajišťují rodilí mluvčí, kteří pomocí her nejlépe připraví Vaše děti na budoucnost. Dopolední program v naší školce probíhá v angličtině, odpolední výuka v českém jazyce je doplněna o řadu zajímavých kroužků.

KACIE GIN

IMG-20170330-WA0002UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

Kacie pochází z Kalifornie, kde získala bakalářský titul; obor Evropská a Židovská studia. V Kalifornii působila jako ředitelka rádia na vyšší odborné škole, pracovala na poloviční úvazek jako barista v kavárně a mimo jiné pracovala jako dobrovolník softballové týmu, kde trénovala děti a pomáhala jim i v běžném životě. Kacie je ctižádostivá učitelka dějepisu a toužila získat TEFL certifikát, což se jí v únoru 2016 podařilo.
O mně:
Děti jsou odrazovými mosty v naší kultuře a je velmi důležité, abychom je učili, jak se stát samostatnými a zdatnými osobnostmi. Děti se učí od učitelů a je tomu i naopak, kdy skrze dětské oči mají učitelé možnost vidět jejich svět. Prostřednictvím písní, jedinečných výtvarných aktivit a her se budu snažit plně využít potenciál Vašich dětí v angličtině, stejně jako v životě.

 

BrianaBRIANA BRACEY

UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

Briana pochází z USA, ze státu Maryland. Studovala Dějiny umění na univerzitě v Austinu a Dánsku. Už jako teenager zbožnovala práci s dětmi. Své první zkušenosti získala jako táborová vedoucí na letním táboře. Před odjezdem z USA pracovala v muzeu Smithsonian, kde měla na starost edukační program pro děti.
O mně:
Věřím, že s malou pomocí mohou děti nalézt svoji vlastní nekonečnou kreativitu.

ANDREA ČERVEŇOVÁ

ANDREA ČERVEŇOVÁŘeditelka školky, rodilá mluvčí českého jazyka

Andrea vystudovala Střední odbornou školu obchodu, užitného umění a designu. Po dokončení střední školy odcestovala na 3 roky do zahraničí, aby se zdokonalila v anglickém jazyce. Naskytla se jí tak možnost poznat a porovnat odlišné metody v předškolním vzdělávání a to především díky práci s dětmi v Anglii, USA a v Barceloně.

Působila jako třídní učitelka v soukromé anglické školce, kde se mimo jiné podílela na projektu Výuka anglického jazyka hravou formou, který byl financován ESF. Absolvovala také kurzy akreditované MŠMT a seminář Jóga s dětmi, které se bude s Vašimi dětmi pravidelně věnovat.