Náš team


Výuku převážně v anglickém jazyce s elementy češtiny spolu s pestrým programem v soukromé školce CENTRAL PRESCHOOL Praha zajišťují rodilí mluvčí, kteří pomocí her nejlépe připraví Vaše děti na budoucnost. Program v naší školce probíhá v angličtině. Lekce jsou doplněny o řadu zajímavých kroužků.

PETRA ŠTEMBERKOVÁ

ČESKÁ UČITELKA, RODILÁ MLUVČÍ ČESKÉHO JAZYKASoukromá školka - učitelka

Petra získala magisterský titul na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Speciální pedagogika. Během studií byla v kontaktu s dětmi, a to nejrůznějšího věku, kde se věnovala pedagogické, ale i mimoškolní činnosti. Navštěvovala běžné, ale i speciální mateřské školy, základní školy, družiny a různá mimoškolní zařízení pro děti a mládež. V létě jezdila jako vedoucí na dětské tábory, dále měla na starosti skupinu předškolních dětí v jedné firmě, pro které vymýšlela celodenní programy. Bohaté zkušenosti získala s dětmi ve věku od 15 měsíců do 6 let, jako učitelka v česko-anglické mateřské škole, kde pracovala 2 roky. V současné době, mimo jiné vede individuální logopedické hodiny na jedné z pražských škol. Mezi její zájmy patří výtvarná výchova a vyrábění. V Central Preschool se věnuje komplexnímu rozvoji dětí, předškolní přípravě, vypracovává vzdělávací nabídku. Dále vede logopedický, taneční a hudební kroužek. 
Petra svůj čas ráda tráví venku s přáteli a ráda cestuje. Snaží se pravidelně cvičit a střídá bodystailng, zumbu, aerobic nebo jumping.