Před začátkem anglického kroužku je třeba si trochu zatancovat na písničky, které jsme se tento týden naučili.

Před začátkem anglického kroužku je třeba si trochu zatancovat na písničky, které jsme se tento týden naučili.