ANGLICKÁ ŠKOLKA, PRAHA 3 ŽIŽKOV


JSME ANGLICKÁ ŠKOLKA s elementy češtiny PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET NABÍZEJÍCÍ NADSTANDARDNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ.
Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost s individuálním přístupem ke každému dítěti (maximálně 7 dětí připadá na jednoho učitele). Od samého začátku se děti učí anglický jazyk s rodilými mluvčími formou přirozené komunikace a pomocí her, díky čemuž se stane angličtina pro předškoláky i nejmenší běžnou součástí života. Vaše děti připravíme k zápisu do 1. tříd základních škol tak, aby zvládly vše podle desatera pro rodiče dětí předškolního věku, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

VE ŠKOLCE VYTVÁŘÍME DOMÁCÍ, PŘÍJEMNÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ, ABY SE DĚTI U NÁS CÍTILY DOBŘE.

Anglická školka sídlí v areálu Central park Praha 3 – Žižkov v těsné blízkosti parku Parukářka a její prostory jsou nově a moderně vybaveny.  Využíváme dvě přilehlá hřiště Central komplexu, která jsou určena pouze pro rezidenty. Anglickou školku s elementy výuky českého jazyka využívají i děti z přilehlých části Prahy 1, 2, 8, 10 i ze vzdálenějšího okolí.

Prohlédněte si moderní interiéry anglické školky CENTRAL PRESCHOOL v naší galerii nebo se podívejte na video, jak to ve školce chodí během dne!

Případně se s námi domluvte na osobní schůzce.

Stravování

Dbáme na vyvážený stravovací a pitný režim, učíme zdravé životosprávě. Stravu zajištuje specializovaný dodavatel na dětskou výživu.

Učíme se anglicky

Od útlého věku se děti učí anglický jazyk s rodilým mluvčím pomocí komunikace a her, díky čemuž se jazyk stává přirozenou součástí života dítěte.

Předškolní příprava

Předškolní příprava probíhá pomocí propracovaného programu pro předškolní děti k rozvoji osobnosti, kreativity a rovněž fyzického rozvoje. Vše pro úspěšný přestup na základní školu.

Pohyb a aktivity

Nabízíme řadu zájmových a pohybových kroužků. Pravidelně chodíme ven a do přírody na čerstvý vzduch a posilujeme imunitu dětí. Pořádáme letní a zimní školy v přírodě.